Giai đoạn mở bán

Các giai đoạn mở bán dự án Kingdom quận 10

  • Tháng 11-12/2018: Nhận đặt chỗ block A.
  • Tháng 1/2018: mở bán block A với khoảng 350 căn.
  • Tháng 3/2018: nhận đặt chỗ block B.
  • Tháng 4/2018: mở bán block B với khoảng 250 căn.
  • Tháng 5/2018: mở bán block C với khoảng 350 căn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *