KINGDOM 101

0909.260.508 ( Thanh )

SẢN PHẨM ĐA DẠNG

SẢN PHẨM ĐA DẠNG

Khách hàng mua dự án giá gốc từ CĐT, thụ hưởng những chính sách bán hàng mới nhất và ưu đãi nhất.

THÔNG TIN MINH BẠCH

THÔNG TIN MINH BẠCH

Mọi thông tin dự án đều rõ ràng, minh bạch, hợp pháp như 1/500, 1/2000, giấy phép xây dựng .v.v.

QUY TRÌNH ĐƠN GIẢN

QUY TRÌNH ĐƠN GIẢN

Khách hàng dễ dàng tìm được dự án ưng ý từ quỹ hàng trực tiếp CĐT, thủ tục ký HĐ thuận tiện…

THƯƠNG HIỆU UY TÍN

THƯƠNG HIỆU UY TÍN

Là đối tác tin cậy của các CĐT, ngân hàng, nhà thầu lớn như Vingroup, Hung Thinh Corp, Novaland…

Dự án đang bán

Dxx.01 - dự án Kingdom 101- 4.85 tỷ VND

Dxx.01 - dự án Kingdom 101- 4.85 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

70 m2 2 2

Dxx.02 - dự án Kingdom 101 - 4.25 tỷ VND

Dxx.02 - dự án Kingdom 101 - 4.25 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

60m2 1 1

Dxx.03 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

Dxx.03 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

77 m2 2 2

Dxx.3A - dự án Kingdom 101 - 5.1 tỷ VND

Dxx.3A - dự án Kingdom 101 - 5.1 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

73 m2 2 2

Dxx.05 - dự án Kingdom 101 - 7.6 tỷ VND

Dxx.05 - dự án Kingdom 101 - 7.6 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

103 m2 3 2

Dxx.06 - dự án Kingdom 101 - 8 tỷ VND

Dxx.06 - dự án Kingdom 101 - 8 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

103 m2 3 2

Dxx.07 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

Dxx.07 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

73m2 2 2

Dxx.08 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

Dxx.08 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

72 m2 2 0

Dxx.09 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

Dxx.09 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

72m2 2 2

Dxx.10 - dự án Kingdom 101 - 5.75 tỷ VND

Dxx.10 - dự án Kingdom 101 - 5.75 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

78m2 2 2

Dxx.11 - dự án Kingdom 101 - 5.45 tỷ VND

Dxx.11 - dự án Kingdom 101 - 5.45 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

78m2 2 2

Dxx.12 - dự án Kingdom 101 - 5 tỷ VND

Dxx.12 - dự án Kingdom 101 - 5 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

73m2 2 2

Dxx.13 - dự án Kingdom 101 - 3.9 tỷ VND

Dxx.13 - dự án Kingdom 101 - 3.9 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

48m2 1 1

Kxx.01 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

Kxx.01 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

72m2 2 2

Kxx.02 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

Kxx.02 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

78m2 2 2

Kxx.03 - dự án Kingdom 101 - 6 tỷ VND

Kxx.03 - dự án Kingdom 101 - 6 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

78m2 2 2

Kxx.3A - dự án Kingdom 101 - 4 tỷ VND

Kxx.3A - dự án Kingdom 101 - 4 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

50m2 1 1

Kxx.05 - dự án Kingdom 101 - 5.8 tỷ VND

Kxx.05 - dự án Kingdom 101 - 5.8 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

79m2 2 2

Kxx.06 - dự án Kingdom 101 - 5.8 tỷ VND

Kxx.06 - dự án Kingdom 101 - 5.8 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

79m2 2 2

Kxx.07 - dự án Kingdom 101 - 4.1 tỷ VND

Kxx.07 - dự án Kingdom 101 - 4.1 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

50m2 1 1

Kxx.08 - dự án Kingdom 101 - 6 tỷ VND

Kxx.08 - dự án Kingdom 101 - 6 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

78m2 2 2

Kxx.09 - dự án Kingdom 101 - 5.7 tỷ VND

Kxx.09 - dự án Kingdom 101 - 5.7 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

78m2 2 2

Kxx.10 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

Kxx.10 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

73m2 2 2

Dxx.01 - dự án Kingdom 101- 4.85 tỷ VND

Dxx.01 - dự án Kingdom 101- 4.85 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

70 m2 2 2

Dxx.02 - dự án Kingdom 101 - 4.25 tỷ VND

Dxx.02 - dự án Kingdom 101 - 4.25 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

60m2 1 1

Dxx.03 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

Dxx.03 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

77 m2 2 2

Dxx.3A - dự án Kingdom 101 - 5.1 tỷ VND

Dxx.3A - dự án Kingdom 101 - 5.1 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

73 m2 2 2

Dxx.05 - dự án Kingdom 101 - 7.6 tỷ VND

Dxx.05 - dự án Kingdom 101 - 7.6 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

103 m2 3 2

Dxx.06 - dự án Kingdom 101 - 8 tỷ VND

Dxx.06 - dự án Kingdom 101 - 8 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

103 m2 3 2

Dxx.07 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

Dxx.07 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

73m2 2 2

Dxx.08 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

Dxx.08 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

72 m2 2 0

Dxx.09 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

Dxx.09 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

72m2 2 2

Dxx.10 - dự án Kingdom 101 - 5.75 tỷ VND

Dxx.10 - dự án Kingdom 101 - 5.75 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

78m2 2 2

Dxx.11 - dự án Kingdom 101 - 5.45 tỷ VND

Dxx.11 - dự án Kingdom 101 - 5.45 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

78m2 2 2

Dxx.12 - dự án Kingdom 101 - 5 tỷ VND

Dxx.12 - dự án Kingdom 101 - 5 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

73m2 2 2

Dxx.13 - dự án Kingdom 101 - 3.9 tỷ VND

Dxx.13 - dự án Kingdom 101 - 3.9 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

48m2 1 1

Kxx.01 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

Kxx.01 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

72m2 2 2

Kxx.02 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

Kxx.02 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

78m2 2 2

Kxx.03 - dự án Kingdom 101 - 6 tỷ VND

Kxx.03 - dự án Kingdom 101 - 6 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

78m2 2 2

Kxx.3A - dự án Kingdom 101 - 4 tỷ VND

Kxx.3A - dự án Kingdom 101 - 4 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

50m2 1 1

Kxx.05 - dự án Kingdom 101 - 5.8 tỷ VND

Kxx.05 - dự án Kingdom 101 - 5.8 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

79m2 2 2

Kxx.06 - dự án Kingdom 101 - 5.8 tỷ VND

Kxx.06 - dự án Kingdom 101 - 5.8 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

79m2 2 2

Kxx.07 - dự án Kingdom 101 - 4.1 tỷ VND

Kxx.07 - dự án Kingdom 101 - 4.1 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

50m2 1 1

Kxx.08 - dự án Kingdom 101 - 6 tỷ VND

Kxx.08 - dự án Kingdom 101 - 6 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

78m2 2 2

Kxx.09 - dự án Kingdom 101 - 5.7 tỷ VND

Kxx.09 - dự án Kingdom 101 - 5.7 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

78m2 2 2

Kxx.10 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

Kxx.10 - dự án Kingdom 101 - 5.3 tỷ VND

334 Tô Hiến Thành, P14, Q.10, TP HCM

Căn hộ Kingdom 101

Mrs.Thanh 06/05/2020

73m2 2 2

Tin tức nổi bật

Những lý do dự án căn hộ cao cấp Kingdom 101 thu hút khách hàng

Tin thị trường

Những lý do dự án căn hộ cao cấp Kingdom 101 thu hút khách hàng

Admin - 26/05/2020

Tọa lạc tại 334 Tô Hiến Thành, quận 10, Kingdom 101 được đảm bảo tính pháp lý, không gian sống xanh, tiện ích nội khu khép kín, an ninh tốt.
Ý nghĩa cây Phát Tài Núi trong phong thủy

Tin tức nội bộ

Ý nghĩa cây Phát Tài Núi trong phong thủy

Admin - 26/05/2020

Ngoài công dụng mang lại bóng mát, điều hòa không khí cho không gian sống, cây Phát Tài Núi còn mang nét ý nghĩa phong thủy tốt không thể bỏ qua.
“Vương quốc” mới của người trẻ thành đạt thích trải nghiệm và tận hưởng

Tin thị trường

“Vương quốc” mới của người trẻ thành đạt thích trải nghiệm và tận hưởng

Admin - 08/08/2019

Dự án Kingdom 101 được lấy cảm hứng từ những không gian sống yên bình, tràn ngập mảng xanh của cây cỏ, những dòng sông xanh mát tại những vương quốc phồn thịnh như Đan Mạch, Luxemburg, Monaco…Với mật độ xây dựng cực thấp, Kingdom 101 được xem là dự án hiếm hoi tại khu vực trung tâm TP.HCM dành nhiều không gian xanh cho cư dân của dự án. Nơi đây được ôm trọn bởi tổ hợp mảng xanh lớn nhất, gồm công viên nội khu dành riêng cho cư dân Kingdom 101 và hơn 4000 m2 thuộc công viên cây xanh quận 10, liền kề dự án.
Nơi đầu tư an cư lạc nghiệp lý tưởng tại căn hộ Kingdom 101

Tin thị trường

Nơi đầu tư an cư lạc nghiệp lý tưởng tại căn hộ Kingdom 101

Admin - 26/05/2020

Kingdom 101 là một khu căn hộ cao cấp nằm ngay 334 Tô Hiến Thành, trung tâm quận 10 do tập đoàn Hoa Lâm làm chủ đầu tư. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc phát triển và vận hành các office cao cấp tại quận 1, quận 3. Hứa hẹn khu căn hộ Kingdom 101 sẽ là một nơi An Cư cao cấp tại vị trí đắc địa ngay trung tâm Sài Gòn. khu căn hộ KingDom 101 sẽ bao gồm 3 Block nhà cao tầng trên quỹ đất rộng hơn 11,000 m2 tại mặt tiền Tô Hiến Thành, với mật độ xây dựng cực thấp, chỉ 38%, đây là một mật độ phù hợp cân bằng giữa bài toán kinh tế của chủ đầu tư Hoa Lâm và chất lượng sống của cư dân dự án, quả thật là dự án vô cùng chất lượng và sáng giá để quý khách an tâm lựa chọn đầu tư an cư lạc nghiệp tại can ho Kingdom 101.
Căn hộ Kingdom 101 nơi bạn tận hưởng vị trí đặc biệt đắc địa

Tin thị trường

Căn hộ Kingdom 101 nơi bạn tận hưởng vị trí đặc biệt đắc địa

Admin - 26/05/2020

Căn hộ Kingdom 101 là dự án mới được ra mắt nhưng nhận rất nhiều sự quan tâm trên thị trường bất động sản. Căn hộ sở hữu vị trí thuận lợi, tọa lạc 334 Tô Hiến Thành, gần với 2 giao lộ quan trọng là Tô Hiến Thành giao với Lý Thường Kiệt và Tô Hiến Thành giao với Thành Thái nằm ở khu vực dân cư trọng điểm của thành phố và nền kinh tế thịnh vượng với các tuyến giao thông thuận lợi. Hệ thống giao thống rộng lớn được quy hoạch đầy đủ, mang đến một sự thoải mái, thuận tiện trong di chuyển. Với vị trí đẹp tại khu vực, căn hộ Kingdom 101 sở hữu những tiện ích hiện đến từ vị trí đắc địa